ספר משלי א

ספר מִשְלֵי הוא מ"ספרי החוכמה" בתנ"ך שתכליתם חינוכית, ובהם מאיר שלמה המלך החכם באדם להוביל את הקורא לנהוג בדרך הנכונה. עיקר הטקסט בספר זה הוא פתגמים ואמרי מוסר הנאמרים בדרך שירית, ובצורות תחביריות הנקראות במקרא משל. גם בסדרה זו חודר הרב תוך כדי התמקדות בכל מילה ומילה במעמקי משליו של החכם באדם על ידי ביאור מעמיק ונפלא בפרק אלף יש 155 שיעורים.

[154 שיעורים בסדרה] [38777 צפיות]
  • להאזנה משלי 034 פרק א פסוק ו מליצה מליץ צלם
  • להאזנה משלי 033 פרק א פסוק ה קנין פירות וקנין גוף
  • להאזנה משלי 032 פרק א פסוק ה תחבולות חבל ועוג
  • להאזנה משלי 031 פרק א פסוק ה נבון וחכם
  • להאזנה משלי 030 פרק א פסוק ה לקח ושערות 2
  • להאזנה משלי 029 פרק א פסוק ה לקח ושערות 1
  • להאזנה משלי 028 פרק א פסוק ה ישמע חכם
  • להאזנה משלי 027 פרק א פסוק ד זוהמה נזם זמם
  • להאזנה משלי 026 פרק א פסוק ד בענין נער
  • להאזנה משלי 025 פרק א פסוק ד עורמה ערום וערמה
  • להאזנה משלי 024 פרק א פסוק ד בחינה של פתי
  • להאזנה משלי 023 פרק א פסוק ד נתינה טובה ורעה
  • להאזנה משלי 022 פרק א פסוק ג מאה שערים אמצה דאמצה
  • להאזנה משלי 021 פרק א פסוק ג משפט דין ושלום
  • להאזנה משלי 019 פרק א פסוק ג שכל שיכול שכול
  • להאזנה משלי 018 פרק א פסוק ג מהו לקחת מוסר
  • להאזנה משלי 017 פרק א פסוק ב דעת ושינוי המידות

Pages