סוגיות לל"ט מאלכות שבת

בשיעורים מעמיקים בסוגיות קושר, תופר, בנין וסתירה בכלים, קורע, בונה ...

[36 שיעורים בסדרה] [32534 צפיות]
  • להאזנה סוגיות ללט מלאכות שבת 021 שבת סימן שטו מחיצה אהל מן הצד שיטת תוספות 04
  • להאזנה סוגיות ללט מלאכות שבת 022 שבת סימן שטז צד פתיחה 01
  • להאזנה סוגיות ללט מלאכות שבת 023 שבת סימן שטז המשך צד רץ אחריו 02
  • להאזנה סוגיות ללט מלאכות שבת 024 בונה מכה בפטיש גדרי מכה בפטיש 06
  • להאזנה סוגיות ללט מלאכות שבת 025 בונב מכה בפטיש שיעורו בכל שהוא 07
  • להאזנה סוגיות ללט מלאכות שבת 026 בונה מכה בפטיש שיטת רשי 08
  • להאזנה סוגיות ללט מלאכות שבת 027 מחתך פתיחה גדרו 01
  • להאזנה סוגיות ללט מלאכות שבת 028 מחתך סלית סילתי קוטם מעצב 02
  • להאזנה סוגיות ללט מלאכות שבת 029 מלבן פתיחה 01
  • להאזנה סוגיות ללט מלאכות שבת 030 שי-א טלטול מת
  • להאזנה סוגיות ללט מלאכות שבת 031 שב מלבן שורשו במשכן צובע העברה במים ואור 02
  • להאזנה סוגיות ללט מלאכות שבת 032 שב מלבן שפיכת מים על בגד 03
  • להאזנה סוגיות ללט מלאכות שבת 033 מלבן סוחט 04
  • להאזנה סוגיות ללט מלאכות שבת 034 שוחט פתיחה גדרו 01
  • להאזנה סוגיות ללט מלאכות שבת 035 שוחט שולה דג מן הים 02
  • להאזנה סוגיות ללט מלאכות שבת 036 שוחט שולה דג מן הים

Pages