נא להתפלל לרפואת אמו של הרב שוורץ שליטא שנמצאת בטיפול נמרץ טובה בת ציפה עיינה

הקדמה

שאלת השאלות: מאיפה להתחיל - מהכרת הבורא או מהכרת האני.

Getting to Know Your Self and Your Creatorהכרת עצמו והכרת בורא
[1 שיעורים בסדרה] [13223 צפיות]