מכון ארבעת היסודות

מכון "ארבעת היסודות" עוסק בפיתוחה והפצתה של דרך "ארבעת היסודות" באופן שהיא תהא נגישה ומעשית לכל מבקש . והכל - בהכוונתו האישית של מורנו הרב שליט"א.

ֹהצורך בלימוד והכרת הנפשֹמקורות ארבעת היסודותNecessity to Study & Know the Soul
[1 שיעורים בסדרה] [3138 צפיות]
    • מכון ארבעת היסודות