אנציקלופדיה - עבודת השם

בלשון קדש דבר ה' קודם שנבראה העולם ובה ברא ה' את העולם. הרב מסביר שורשי לשון קדש לפי השיטות שיש שורשים בלשון הקדש של ב' אותיות

[65 שיעורים בסדרה] [21325 צפיות]
  • להאזנה ע-ר ערוב–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה ע-ר ערך עצמי–בלבביפדיה עבודת השם^
  • להאזנה ע-ש עשר–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה ע-ש עשר–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה פ-נ פנימיות–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה פ-ר פרוד והאהבה–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה פ-ר פרישות–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה צ-ע צעקה–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה צ-פ צופה–בלבביפדיה עבודת השם תשעח
  • להאזנה ק-נ קנאות–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה ק-ר קרובים–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה ר-א ראיה–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה ר-א ראשית ואחרית–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה ר-א ראשית–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה ר-א ראית המציאות–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה ר-כ ריכוז–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה ר-צ רצון–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה ש-ו שורש–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה ש-ו שותף–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה ש-כ שכן–בלבביפדיה עבודת השם

Pages