בלבביפדיה | מחשבה אות א

הרב מסביר שרשי לשון הקודש לפי השיטות שיש שורשים בלשון הקדש של ב' אותיות (ספר יצירה רל"א שערים פנים ואחור). הם שיעורים המביאים לגעת בשורש, ומתוכו להאיר את אור השורש לכל הענפים, ל"ב נתיבות חכמה.

[136 שיעורים בסדרה] [119934 צפיות]
  • להאזנה א-פ אפיק –בלבביפדיה מחשבה
  • להאזנה א-ס אסתר פורים–בלבביפדיה מחשבה
  • להאזנה א-ס אסון–בלבביפדיה מחשבה
  • להאזנה א-נ אנכי–בלבביפדיה מחשבה
  • להאזנה א-נ אניה–בלבביפדיה מחשבה
  • להאזנה א-נ אנוש–בלבביפדיה מחשבה
  • להאזנה א-נ אנא–אנה בלבביפדיה מחשבה
  • להאזנה א-נ אן–אנה בלבביפדיה מחשבה

Pages