נא להתפלל לרפואת אמו של הרב שוורץ שליטא שנמצאת בטיפול נמרץ טובה בת ציפה עיינה

בלבביפדיה | מחשבה אות א

בלשון קדש דבר ה' קודם שנבראה העולם ובה ברא ה' את העולם. הרב מסביר שורשי לשון קדש לפי השיטות שיש שורשים בלשון הקדש של ב' אותיות

[73 שיעורים בסדרה] [70829 צפיות]
    • להאזנה א-ז אזוב–בלבביפדיה מחשבה^
    • להאזנה א-ז אזור–בלבביפדיה מחשבה^
    • להאזנה א-ז אזרח–בלבביפדיה מחשבה^
    • להאזנה א-ח אחוה–בלבביפדיה מחשבה^
    • להאזנה א-ח אחות–בלבביפדיה מחשבה^

Pages