בלבביפדיה | עבודת השם אות א

כשם שהרמב"ם קיבץ מכל התורה כולה כל ההלכות השייכים לכל ענין המפוזרים הנה והנה. כגון כל הלכות ברכות, ק"ש, וכו'. כן באגדה התכלית לקבץ בכל מלה את כל ההיקף בכל התורה כולה. ומעט מכך נעשה בסדרה זו. ומכח כך נולדים חידושים, כי צרוף הפרטים הוא בחינת זיווג, המוליד. ולפיכך התכלית: א. קיבוץ כל הפרטים. ב. גילוי השורש של "החכמה", "כולם בחכמה עשית". וכן גילוי שורשו של כל פרט. ג. זיוג המוליד חידוש. והוא מדרגת עץ ופירות.

[79 שיעורים בסדרה] [57981 צפיות]
  • להאזנה בלבביפדיה עבודת השם אות א 080 א-י איכה תשעה באב
  • להאזנה א-י אי–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה א-י איככה–בלבביפדיה עבודת השם תשעה באב
  • להאזנה א-י איכה–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה א-י איך–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה א-י איה–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה א-ט אטר–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה א-ט אטם בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה א-ט אטד בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה א-ט אט בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה א-ח אח–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה א-ח אחר–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה א-ח אחות–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה א-ח אחוה–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה א-ח אחד–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה א-ז אז–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה א-ז אזל–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה א-ז אזוב–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה א-ו ויהי אור בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה א-ו אות–בלבביפדיה עבודת השם

Pages