בלבביפדיה | עבודת השם אות א

הרב מסביר שרשי לשון הקודש לפי השיטות שיש שורשים בלשון הקדש של ב' אותיות (ספר יצירה רל"א שערים פנים ואחור). הם שיעורים שגעת בשורש, ומתוכו להאיר את אור השורש לכל הענפים, ל"ב נתיבות חכמה.

[62 שיעורים בסדרה] [28858 צפיות]
    • להאזנה א ז אזק–בלבביפדיה עבודת השם
    • להאזנה א ז אוזן–בלבביפדיה עבודת השם

Pages