בלבביפדיה | עבודת השם אות א

כשם שהרמב"ם קיבץ מכל התורה כולה כל ההלכות השייכים לכל ענין המפוזרים הנה והנה. כגון כל הלכות ברכות, ק"ש, וכו'. כן באגדה התכלית לקבץ בכל מלה את כל ההיקף בכל התורה כולה. ומעט מכך נעשה בסדרה זו. ומכח כך נולדים חידושים, כי צרוף הפרטים הוא בחינת זיווג, המוליד. ולפיכך התכלית: א. קיבוץ כל הפרטים. ב. גילוי השורש של "החכמה", "כולם בחכמה עשית". וכן גילוי שורשו של כל פרט. ג. זיוג המוליד חידוש. והוא מדרגת עץ ופירות.

[79 שיעורים בסדרה] [57991 צפיות]
  • להאזנה א-ו אור–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה א-ו אורים–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה א-ו אורח בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה א-ו אורב–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה א-ו אוצר–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה א-ו אופן–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה א-ו און–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה א-ו אולם–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה א-ו אולי–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה א-ו אוי–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה א-ו אויל-אולת–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה א-ו אויב–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה א-ו אוה–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה א-ו אוב–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה א-ה אהרן–בלבבפדיה עבודת השם
  • להאזנה א-ה אהל–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה א-ה אהי-ה–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה א-ה אהה–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה א-ה אהב–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה א-ד אדר–בלבביפדיה עבודת השם

Pages