בלבביפדיה | עבודת השם אות א

הרב מסביר שרשי לשון הקודש לפי השיטות שיש שורשים בלשון הקדש של ב' אותיות (ספר יצירה רל"א שערים פנים ואחור). הם שיעורים שגעת בשורש, ומתוכו להאיר את אור השורש לכל הענפים, ל"ב נתיבות חכמה.

[75 שיעורים בסדרה] [49887 צפיות]
  • להאזנה א-ו אוצר–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה א-ו אופן–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה א-ו און–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה א-ו אולם–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה א-ו אולי–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה א-ו אוי–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה א-ו אויל-אולת–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה א-ו אויב–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה א-ו אוה–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה א-ו אוב–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה א-ה אהרן–בלבבפדיה עבודת השם
  • להאזנה א-ה אהל–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה א-ה אהי-ה–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה א-ה אהה–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה א-ה אהב–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה א-ד אדר–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה א-ד אדרת–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה א-ד אדנ-י–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה א-ד אדן–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה א-ד אדמה–בלבביפדיה עבודת השם

Pages