בלבביפדיה | עבודת השם אות א

הרב מסביר שרשי לשון הקודש לפי השיטות שיש שורשים בלשון הקדש של ב' אותיות (ספר יצירה רל"א שערים פנים ואחור). הם שיעורים שגעת בשורש, ומתוכו להאיר את אור השורש לכל הענפים, ל"ב נתיבות חכמה.

[66 שיעורים בסדרה] [34624 צפיות]
  • להאזנה א-ו אוב–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה א-ה אהרן–בלבבפדיה עבודת השם
  • להאזנה א-ה אהל–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה א-ה אהי-ה–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה א-ה אהה–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה א-ה אהב–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה א-ד אדר–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה א-ד אדרת–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה א-ד אדנ-י–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה א-ד אדן–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה א-ד אדמה–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה א-ד אדם–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה א-ד אדיר–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה א-ד אדום–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה א-ד אד אדר–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה א-ג אגר–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה א-ג אגרת–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה א-ג אגרוף–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה א-ג אגף–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה א-ג אגן–בלבביפדיה עבודת השם

Pages