דרשות לציבור

במשך כעשר שנים הרב דרש בעשרות מקומות בארץ ובחו"ל, דרשות שונות בקהילות רבות בעניינים שונים של עבודת ה', חגים ומועדים, מוסר, לימוד תורה, תפילה, פרנסה, הדור שלנו, ארועי שמחה בחייו של יהודי, חינוך ילדים ועוד.

Womans WorldInner Child Talks
[134 שיעורים בסדרה] [460716 צפיות]
  • להאזנה דרשות 034 לימוד מוסר בעיון תשסח
  • להאזנה דרשות 033 להיות מחובר באמת תשסח
  • להאזנה דרשות 032 להיות באמת אנושי תשסח
  • להאזנה דרשות 031 לאפשר לשם להיכנס תשסח
  • להאזנה דרשות 030 הכנת הנשמה לימים הנוראים תשסח
  • להאזנה דרשות 028 האם אתה באמת מתקדם תשסח
  • להאזנה דרשות 027 איך להשתפר באמצעות תורה ומצוות תשסז
  • להאזנה דרשות 026 שקר בתוך עולם התורה תשסז
  • להאזנה דרשות 023 עזיבה ממצרים עכשיו תשסז
  • להאזנה דרשות 021 לחיות עם האמת תשסז
  • להאזנה דרשות 019 יעדים נשגבים בצעדים קטנים תשסז
  • להאזנה דרשות 018 יום הילולה הארי הקודש תשסז
  • להאזנה דרשות 016 חיבור לרצון הפנימי תשסז

Pages