דרשות לציבור

במשך כעשר שנים הרב דרש בעשרות מקומות בארץ ובחו"ל, דרשות שונות בקהילות רבות בעניינים שונים של עבודת ה', חגים ומועדים, מוסר, לימוד תורה, תפילה, פרנסה, הדור שלנו, ארועי שמחה בחייו של יהודי, חינוך ילדים ועוד.

Womans WorldInner Child Talksחיי פניניות בדור דידן
[130 שיעורים בסדרה] [433988 צפיות]
    • להאזנה דרשות 008 הודיה ולמעלה מההודיה תשסז
    • להאזנה דרשות 003 איש עסקים מחובר לתורה תשסז
    • להאזנה דרשות 001 התחדשות בחיים תשסב

Pages