דרך השם תשע"ב

ספר "דרך ה'" של הרמח"ל נחשב לרבים מעובדי ה' כספר הכי חשוב במחשבה היהודית, המכסה את כל תחומי השקפת התורה במקום קצר יחסית. אמנם, עקב לשונו הדי פשוט וקיצורו, עלולים הקוראים לפספס הרבה מהעמקות הכלולה בו. בספר זה מגלה הרב רבות מהחכמה הנסתרת בו. הרב מסר את שיעורים בשנת תשס"ח ולאחר הפסקה התחיל מהתחלה בשנת תשע"ב. הסדרה של תשס"ח יצא בספר

בלבבי ספר דרך השם
[58 שיעורים בסדרה] [81975 צפיות]
  • להאזנה ספר דרך השם 021 חלק א פרק ב תכלית הבריא
  • להאזנה ספר דרך השם 022 חלק א פרק ב אות ג
  • להאזנה ספר דרך השם 023 חלק א פרק ב אות ד
  • להאזנה ספר דרך השם 024 חלק א פרק ג אות ב מדור החדשות
  • להאזנה ספר דרך השם 025 חלק א פרק ג אות ג מדור החדשות
  • להאזנה ספר דרך השם 026 חלק א פרק ג אות ד מדור החדשות
  • להאזנה ספר דרך השם 027 חלק א פרק ג אות ה מדור החדשות
  • להאזנה ספר דרך השם 028 חלק א פרק ג אות ח מדור החדשות
  • להאזנה ספר דרך השם 029 חלק א פרק ג אות ט מדור החדשות
  • להאזנה ספר דרך השם 030 חלק א פרק ג אות י מדור החדשות
  • להאזנה ספר דרך השם 032 חלק א פרק ד אות ג
  • להאזנה ספר דרך השם 033 חלק א פרק ד אות ה
  • להאזנה ספר דרך השם 034 חלק א פרק ד אות ח

Pages