דע את יחודך

רוב בני אדם יודעים מה הן התעוררות והרגשה אבל הם אינם יודעים מהי ההכרה שבנפש. בסדרה זו הרב מבהיר את עולם ההכרה שידיעת האדם את עצמו כשביל להכרת בוראו - אבל ידיעה שהוא יודע את עצמו לצורך עבודה עם עצמו.

Getting To Know Your Inner World
[13 שיעורים בסדרה] [50715 צפיות]