דע את שמחתך

כל עבודת האדם בכללות צריכה להיות בשמחה, ובהעדר השמחה באו הקללות שבפרשת כי תבא כלשון הפסוק: "תחת אשר לא עבדת את ה' אלקיך בשמחה ובטוב לבב". בסדרה זו מבאר הרב את מציאות השמחה בכל חלקיה, שמחה שמצד המקום, הזמן, ושמחה שבנפש האדם. עוד יבאר הרב בשיעורים אלו את מהות השמחה ושורשה, שמחת המועדים, שמחה של מצוה, חיים של שמחה, וכן את עשרת הלשונות של שמחה, בכללות ובפרטות.

Repairing Your Simchaבלבבי יין של פורים
[24 שיעורים בסדרה] [46167 צפיות]

Pages