קורונה

העבודה שלנו לבטל כל חיבור נפשי, ועד כמה שניתן מעשי, מכל תהלוכות העולם, ולהתחבר אליו ית"ש ותורתו, ותו לא. בעומק, להתחבר לנשמות ישראל, ובפועל להתחבר רק לאנשים ככל שיותר קרובים לקדושה. שאלות ותשובות - קורונה

בלבבי משכן אבנה קורונה_001_מהות התקופה הנוכחית לאור נגיף תש''פבלבבי משכן אבנה קורונה_002_הגיע הזמן ליחידות תש''פבלבבי משכן אבנה קורונה_003_סוד יום שכולו שבת תש''פBilvavi Corona_001_Core of CoronavirusBilvavi Corona_002_Revealing Your IndividualityBilvavi Corona_003_The Time To Find Your Inner LightBilvavi Corona Q and Aבלבבי משכן אבנה שו''ת בנושא קורונה
[7 שיעורים בסדרה] [7430 צפיות]
    • להאזנה שאלות ותשובות 008 שו-ת קורונה סוף שיעור סדר ליל פסח תשפ
    • להאזנה שאלות ותשובות 007 שו-ת קורונה סוף הגיע הזמן ליחידות תשפ