הלבבות שער הבחינה

השער השני - בביאור אופני הבחינה בברואים ורב טוב האלהים עליהם | ישנה מימרה בשם הסבא מקלם, שבשבילו גן עדן זה שיתנו לו כיסא וסטנדר וספר חובת הלבבות. כדי להבין את עומק המימרה הזו צריך להרגיש מה מונח בעומר הספר הזה. הרב מנסה לפתוח לנו את הלב לאור האמונה העמוקה שטמונה בספר הזה

[34 שיעורים בסדרה] [13069 צפיות]
  • להאזנה חובת הלבבות 001 שער הבחינה הקדמה סיבות אי הכרת טובות הבורא
  • להאזנה חובת הלבבות 002 שער הבחינה הקדמה הכרת טובה על הכל מתוך דעת
  • חובת הלבבות 002 שער הבחינה הקדמה הכרת טובה על הכל מתוך דעת [40 צפיות]
  • להאזנה חובת הלבבות 003 שער הבחינה הקדמה אי הכרת טובות
  • חובת הלבבות 003 שער הבחינה הקדמה אי הכרת טובות [10 צפיות]
  • להאזנה חובת הלבבות 004 שער הבחינה הקדמה חובת זיכוי הרבים
  • חובת הלבבות 004 שער הבחינה הקדמה חובת זיכוי הרבים [10 צפיות]
  • להאזנה חובת הלבבות 005 שער הבחינה פרק א התבוננות בחכמת הבורא
  • חובת הלבבות 005 שער הבחינה פרק א התבוננות בחכמת הבורא [5 צפיות]
  • להאזנה חובת הלבבות 006 שער הבחינה פרק א חכמה ולב
  • חובת הלבבות 006 שער הבחינה פרק א חכמה ולב [6 צפיות]
  • להאזנה חובת הלבבות 007 שער הבחינה פרק ב חיוב הבחינה מן השכל
  • חובת הלבבות 007 שער הבחינה פרק ב חיוב הבחינה מן השכל [5 צפיות]
  • להאזנה חובת הלבבות 008 שער הבחינה פרק ג התבוננות בחכמת הבורא בעיון
  • חובת הלבבות 008 שער הבחינה פרק ג התבוננות בחכמת הבורא בעיון [3 צפיות]
  • להאזנה חובת הלבבות 009 שער הבחינה פרק ג שלושה חלקים בחכמה
  • חובת הלבבות 009 שער הבחינה פרק ג שלושה חלקים בחכמה [1 צפיות]
  • להאזנה חובת הלבבות 010 שער הבחינה פרק ג חיבור לעולם מכח חכמה
  • חובת הלבבות 010 שער הבחינה פרק ג חיבור לעולם מכח חכמה [16 צפיות]
  • להאזנה חובת הלבבות 011 שער הבחינה פרק ד שבע סוגי התבוננות 1
  • להאזנה חובת הלבבות 012 שער הבחינה פרק ד שבע סוגי התבוננות 2
  • חובת הלבבות 012 שער הבחינה פרק ד שבע סוגי התבוננות 2 [61 צפיות]
  • להאזנה חובת הלבבות 013 שער הבחינה פרק ה התבוננות באדם דייקא
  • חובת הלבבות 013 שער הבחינה פרק ה התבוננות באדם דייקא [1 צפיות]
  • להאזנה חובת הלבבות 014 שער הבחינה פרק ה התבוננות בגוף האדם בנפשו וחיבורם
  • חובת הלבבות 014 שער הבחינה פרק ה התבוננות בגוף האדם בנפשו וחיבורם [1 צפיות]
  • להאזנה חובת הלבבות 015 שער הבחינה פרק ה עובר במעי אמו
  • חובת הלבבות 015 שער הבחינה פרק ה עובר במעי אמו [1 צפיות]
  • להאזנה חובת הלבבות 016 שער הבחינה פרק ה התבוננות בתינוק וגדלותו
  • חובת הלבבות 016 שער הבחינה פרק ה התבוננות בתינוק וגדלותו [1 צפיות]
  • להאזנה חובת הלבבות 017 שער הבחינה פרק ה התבוננות בגדילת האדם
  • חובת הלבבות 017 שער הבחינה פרק ה התבוננות בגדילת האדם [1 צפיות]
  • להאזנה חובת הלבבות 018 שער הבחינה פרק ה שינים הכרת צרות העולם
   018 Suffering of our Times
  • חובת הלבבות 018 שער הבחינה פרק ה שינים הכרת צרות העולם [1 צפיות]
  • להאזנה חובת הלבבות 019 שער הבחינה פרק ה הודאה על אכילת המזון
  • חובת הלבבות 019 שער הבחינה פרק ה הודאה על אכילת המזון [5 צפיות]
  • להאזנה חובת הלבבות 020 שער הבחינה פרק ה כח זכרון כח שכחה
  • חובת הלבבות 020 שער הבחינה פרק ה כח זכרון כח שכחה [2 צפיות]

Pages