הלבבות שער היחוד

השער הראשון - בביאור אופני חיוב יחוד האל בלב שלם | ישנה מימרה בשם הסבא מקלם, שבשבילו גן עדן זה שיתנו לו כיסא וסטנדר וספר חובת הלבבות. כדי להבין את עומק המימרה הזו צריך להרגיש מה מונח בעומר הספר הזה. הרב מנסה לפתוח לנו את הלב לאור האמונה העמוקה שטמונה בספר הזה

[24 שיעורים בסדרה] [49559 צפיות]
    • להאזנה חובת הלבבות 020 שער היחוד פרק ג-ד עבודה באמונה
    • להאזנה חובת הלבבות 021 שער היחוד פרק ה שלש ראיות שבריאה
    • להאזנה חובת הלבבות 022 שער היחוד פרק ו שאו מרום עיניכם
    • להאזנה חובת הלבבות 023 שער היחוד המשך פרק ו ביאור כח הכפירה

Pages