חושן משפט אבידה ומציאה

סימנים של אבידה ומציאה - הדגש המיוחד בשיעורים אלו, בדרך של למדנות ישיבתית מובהקת, הינו להאיר את הסוגיא מתוך חתירה להבין את נקודת שורש הנידון בו עמלו הנושאי כלים, ראשונים ואחרונים בסוגיא כאחד. הרב מוסר את השיעורים האלה במסגרת כולל של התלמידים.

בלבבי קובץ מוסר שומא ונזקי ממון
[63 שיעורים בסדרה] [10458 צפיות]
    • להאזנה חושן משפט 061 אבידה ומציאה סימן רסט חציו
    • להאזנה חושן משפט 062 אבידה ומציאה סימן ער מציאת בנו ובתו
    • להאזנה חושן משפט 063 אבידה ומציאה סימן רעא מציאת פועל

Pages