חושן משפט אבידה ומציאה

סימנים של אבידה ומציאה - הדגש המיוחד בשיעורים אלו, בדרך של למדנות ישיבתית מובהקת, הינו להאיר את הסוגיא מתוך חתירה להבין את נקודת שורש הנידון בו עמלו הנושאי כלים, ראשונים ואחרונים בסוגיא כאחד. הרב מוסר את השיעורים האלה במסגרת כולל של התלמידים.

בלבבי נזקי אדםבלבבי נזקי ממון אבלבבי נזקי ממון ב
[63 שיעורים בסדרה] [17930 צפיות]
  • להאזנה חושן משפט 041 אבידה ומציאה סימן רסז שומר אבידה 3
  • להאזנה חושן משפט 042 אבידה ומציאה סימן רסז טיפול באבידה
  • להאזנה חושן משפט 043 אבידה ומציאה סימן רסז מצא ספרים
  • להאזנה חושן משפט 044 אבידה ומציאה סימן רסז מצא תפילין
  • להאזנה חושן משפט 045 אבידה ומציאה סימן רסז פטור שבועה באבידה מפני תיקון העולם
  • להאזנה חושן משפט 046 אבידה ומציאה סימן רסז פטור שבועה במציאה ובטוען ונטן
  • להאזנה חושן משפט 047 אבידה ומציאה סימן רסג זקן ואינו לפי כבודו
  • להאזנה חושן משפט 048 אבידה ומציאה סימן רסד-ה פועל
  • להאזנה חושן משפט 049 אבידה ומציאה סימן רסד אבידתו אבידת אביו ורבו
  • להאזנה חושן משפט 050 אבידה ומציאה סימן רסד-ה אבידתו ואבידת חבירו ונטילתו כפועל בטל
  • להאזנה חושן משפט 051 רסד-ה הצלת ממונו בממון חבירו
  • להאזנה חושן משפט 052 אבידה ומציאה סימן רסד עלה שלו מאיליו
  • להאזנה חושן משפט 053 אבידה ומציאה סימן רסד משטה
  • להאזנה חושן משפט 054 אבידה ומציאה סימן רסד המשך משטה
  • להאזנה חושן משפט 055 אבידה ומציאה סימן רסד ירד להציל ולא הציל
  • להאזנה חושן משפט 056 אבידה ומציאה סימן רסח יד וחצר
  • להאזנה חושן משפט 057 אבידה ומציאה סימן רסח מגביה מציאה לחבירו
  • להאזנה חושן משפט 058 אבידה ומציאה סימן רסט מעשה וקנין במיגו דזכי
  • להאזנה חושן משפט 059 אבידה ומציאה סימן רסט תן כזכי
  • להאזנה חושן משפט 060 אבידה ומציאה סימן רסט רכוב גדרו

Pages