מזל החודש

י"ב מזלות הינם, לכל חודש ישנו מזל המשמש באותו חודש, כגון ניסן – טלה, אייר – שור, סיון – תאומים וכו'. סדרה זו מבארת לעומק את מזלו של כל חודש

[16 שיעורים בסדרה] [51116 צפיות]