מהות החודש

רבותינו בספר יצירה פרק ה' לימדונו שלי"ב חודשים, יש לכל חודש כח מיוחד כגון שיחה, הרהור, ראיה וכו'. סדרה זו עוסקת לבאר כח החודש והחוש המתגלה בו.

Bilvavi Avodah Rosh ChodeshBilvavi Chodesh Kislev Nightime Activities
[15 שיעורים בסדרה] [65709 צפיות]