עבודת החודש

שיעורים המתמקדים בדרכים מעשיות לעבוד את השם לבהתאם לאופי המיוחד של כל חודש
Drashas with LIVE english translation click »

Bilvavi Avodah Rosh ChodeshBilvavi Chodesh Kislev Nightime Activitiesעבודת ראש חודש
[13 שיעורים בסדרה] [7135 צפיות]