עבודת החודש

שיעורים המתמקדים בדרכים מעשיות לעבוד את השם לבהתאם לאופי המיוחד של כל חודש
Drashas with LIVE english translation click »

Avodah Rosh Chodesh
[13 שיעורים בסדרה] [18092 צפיות]