עבודת החודש

שיעורים המתמקדים בדרכים מעשיות לעבוד את השם לבהתאם לאופי המיוחד של כל חודש
Drashas with LIVE english translation click »

Avodah Rosh ChodeshBilvavi Chodesh Kislev Nightime Activities
[13 שיעורים בסדרה] [4025 צפיות]