עבודת החודש

שיעורים המתמקדים בדרכים מעשיות לעבוד את השם לבהתאם לאופי המיוחד של כל חודש
Drashas with LIVE english translation click »

Bilvavi Rosh Chodesh TalksBilvavi Chodesh Kislev Nightime Activitiesעבודת ראש חודש
[13 שיעורים בסדרה] [9161 צפיות]