חנוכה

ימי חנוכה הם ימי מלחמה בין חכמת תוה"ק, תורה אור, לחכמת יון, כנודע. אמנם מצינו נקודה שונה במלחמה זו משאר מלחמות, שאין ענינה רק לנצח האויב ולבטלו, אלא להכניס חלקו בפועל לקדושה.

Chanukah Talksבלבבי חנוכהבלבבי ספר חנוכהBilvavi Kislev Binyamin
[79 שיעורים בסדרה] [231400 צפיות]
  • להאזנה חנוכהֹ 057 שיעור בעיון נר חנוכה שהזיק תשעז
  • להאזנה חנוכהֹ 056 אחר רבי מאיר זמר יוני תשעז
  • להאזנה חנוכהֹ 054 אחר רבי מאיר זמר יוני תשעז
  • להאזנה חנוכה 043 זדים זדים ביד עוסקי תורתך תשעה
  • להאזנה חנוכה 041 אהרון אוהב שלום יון תשעד
  • להאזנה חנוכה 039 כתים מעל אור וחושך תשעד

Pages