היננו שולחים תנחומים בלבבות מלאים צער לרב איתמר שוורץ שליט"א ולכל משפחתו על פטירת האם הדגולה טובה שוורץ תנצב"ה

בלבבי משכן אבנה - ח"ד

.בסדרה זו הרב שם דגש מיוחד על בירור נושא התבוננות הנפש בשעת השקט עם עצמה ועם קונה. כמו כן, נתבארו דרכי גילוי ובנין כח הרצון, ועוד כמה עניינים הנצרכים לעבודה הפנימית
לרכוש חלק ג' וד' אונליין

בלבבי משכן אבנה חלק דBilvavi Part 4
[23 שיעורים בסדרה] [22345 צפיות]

Pages