בלבבי משכן אבנה - ח"ח

ספר זה, המיועד לת"ח השקועים עמוק בעסק התוה"ק ומדרגת נפשם ראויה לעסוק בענינים אלו, מבאר ענינים פנימיים בעבודת השי"ת המבוססים על "ספירת הכתר", מדרגת ה"אין" שלמעלה מן החכמה. אכן, בימות המשיח נוכל להגיע למדרגה נשגבה זו, אבל גם בזמננו, כבר התחיל אור ה"כתר" לזרוח, ודרכו נוכל להתחיל לחוש את האחדות בכל הבריאה. הוועדים בספר זה מתמקדים על נושא זה מכמה וכמה זוויות שונות. הסדרה יצא בספר
לרכוש חלקח' ט' אונליין

בלבבי משכן אבנה חלק ח
[13 שיעורים בסדרה] [23079 צפיות]