בלבבי משכן אבנה - ח"ב

בכרך זה, המבוסס על 28 וועדים, מבאר המחבר את "דרכי העבודה" להשגת קרבת ה' מוחשית. וכך, מתוך בירור אופני ושלבי קנין האמונה החושית, מבאר הוא כיצד יקנה האדם את היראה ואהבת ה' בכל מדרגותיהן, עדי גילוי נקודת פנימיות האדם, כיצד מאוחדת ונכללת היא בחדא מחתא באלוקיה. הסדרה יצא בספר ותרגמו לאנגלית.
לרכוש חלק א' וב' אונליין buy english Part 1 & 2 buy online

[29 שיעורים בסדרה] [68977 צפיות]
    • להאזנה בלבבי-ב 021 אהבת השית לאדם ואהבת האדם להשית
    • להאזנה בלבבי-ב 022 אהבה שאינה תלויה בדבר
    • להאזנה בלבבי-ב 023 הסרת המונעים להשגת אהבת ה התלויה בדבר
    • להאזנה בלבבי-ב 024 דרכי קנין האמונה מתוך יסורים
    • להאזנה בלבבי-ב 026 רצוננו לעשות רצונך

Pages