שיחת השבוע תשע"ח

הרב מסר שיעורים במו"ש בבני ברק עד שנת תשע"ט

[35 שיעורים בסדרה] [16039 צפיות]
  • להאזנה שיחת השבוע 062 בחוקתי תולדות תשעח
  • להאזנה שיחת השבוע 063 נשא ברכה תשעח
  • להאזנה שיחת השבוע 064 בהעלותך מרכז תשעח
  • להאזנה שיחת השבוע 065 שלח ארץ ישראל תשעח
  • להאזנה שיחת השבוע 066 קרח שכן שכינה תשעח
  • להאזנה שיחת השבוע 067 חוקת תשעח חק שינוי תשעח
  • להאזנה שיחת השבוע 068 בלק לבד תשעח
  • להאזנה שיחת השבוע 069 פינחס בזיון תשעח
  • להאזנה שיחת השבוע 070 מטות מסעי תשעח
  • להאזנה שיחת השבוע 071 שופטים עבודה זרה
  • להאזנה שיחת השבוע 072 כי תצא בן סורר תשעח
  • להאזנה שיחת השבוע 073 כי תבא עיור תשעח
  • להאזנה שיחת השבוע 074 נצבים כיסוי תשעח
  • להאזנה שיחת השבוע 075 וילך חיזוק תשעח
  • להאזנה שיחת השבוע 076 וזאת הברכה תשעט

Pages