שיחת השבוע תשע"ח

הרב מסר שיעורים במו"ש 22:45 בבני ברק קול הלשון - שידור חי - ישראל 073.295.1245 ארה"ב 718.521.5231

[20 שיעורים בסדרה] [5698 צפיות]
  • להאזנה שיחת השבוע 062 בחוקתי תולדות
  • להאזנה שיחת השבוע 061 בהר כלל ופרט תשעח
  • להאזנה שיחת השבוע 058 ויקהל פקודי פנימיות תשעח
  • להאזנה שיחת השבוע 056 תרומה ציפוי תשעח
  • להאזנה שיחת השבוע 055 משפטים זקוק לזותו היפך הויה עצמית תשעח
  • להאזנה שיחת השבוע 054 יתרו עליה שורשיה תשעח
  • להאזנה שיחת השבוע 053 בשלח שותפות עם הקב-ה וקב-ה לבדו תשעח
  • להאזנה שיחת השבוע 052 בא כלי קיבול וכלי מעבר תשעח
  • להאזנה שיחת השבוע 051 וארא ברירות ובהירות תשעח
  • להאזנה שיחת השבוע 050 שמות גבולות שאיפות תשעח
  • להאזנה שיחת השבוע 049 ויחי בהלה פחז פזיזות תשעח
  • להאזנה שיחת השבוע 048 ויגש הדרגה תשעח
  • להאזנה שיחת השבוע 045 ויצא מעשר עשר תשעח
  • להאזנה שיחת השבוע 044 תולדות טעם חומרי ורוחני ניתוק מן החומר תשעח
  • להאזנה שיחת השבוע 043 חי שרה יום המיתה פחד ושירה תשעח
  • להאזנה שיחת השבוע 042 וירא מסירות נפש תשעח