יורה דעה – תלמוד תורה

[4 שיעורים בסדרה] [638 צפיות]
    • להאזנה יורה דעה 001 תלמוד תורה סימן רמו אופני וגדרי היתר לבטל תורה
    • להאזנה יורה דעה 002 תלמוד תורה סימן רמו תלמיד חכם-גדרי היתר ואיסור לקבל הנאה מזולתו
    • להאזנה יורה דעה 003 תלמוד תורה סימן רמו ראיות להיתר נטילת ממון ע-י ת-ח
    • להאזנה יורה דעה 004 תלמוד תורה סימן רסז עבדים הפקיר עבדו