אגדתא על סדר הש"ס

בשיעורים אלו עובר הרב על המשנה הראשונה במסכת ברכות מילה אחר מילה, ובונה מכל מילה סוגיה הדנה במילה זו מכמה וכמה נקודות ראות, ומקשרת אותם למשנה. לימוד אגדתי בעיון עמוק ומקיף מאד. הסדרה מכילה רק שישים וארבעה שעורים.

[64 שיעורים בסדרה] [18538 צפיות]
  • להאזנה אגדתא על סדר השס 002 מאימתי
  • להאזנה אגדתא על סדר השס 003 קריאת שמע 1
  • להאזנה אגדתא על סדר השס 004 קריאת שמע 2
  • להאזנה אגדתא על סדר השס 005 קריאת שמע 3
  • להאזנה אגדתא על סדר השס 006 קריאת שמע 4
  • להאזנה אגדתא על סדר השס 012 בערבין 1
  • להאזנה אגדתא על סדר השס 013 בערבין 2
  • להאזנה אגדתא על סדר השס 014 בערבין 3
  • להאזנה אגדתא על סדר השס 017 כוהנים 1
  • להאזנה אגדתא על סדר השס 018 כוהנים 2
  • להאזנה אגדתא על סדר השס 019 כוהנים 3
  • להאזנה אגדתא על סדר השס 020 אכילה 1

Pages