נא להתפלל לרפואת אמו של הרב שוורץ שליטא שנמצאת בטיפול נמרץ טובה בת ציפה עיינה

ספר תניא

[8 שיעורים בסדרה] [1901 צפיות]