פורים - דרשות

פורים מחד הוא סוף לכל המועדים, אולם מאידך, ככל סוף הוא התחלה חדשה כמ"ש חז"ל כל המועדים בטלים לעתיד לבוא חוץ מפורים. ומצד כך יש שינוי עצמי בין כל המועדים לפורים, שפורים גונז בקרבו גם אור מן המערכת של המועדים וגם אור נוסף של הראשית של הלעתיד לבוא. המאמרים בספר זה עוסקים בהיבטים שונים של היסוד הנ"ל.

Las conversaciones de PurimPurim TalksPurim WineGiving On Purimבלבבי יין של פוריםפוריםSimcha Talks
[86 שיעורים בסדרה] [201346 צפיות]
  • להאזנה פורים 058 מספר משלי פרק ג פסוק ב אורך ימים תשעו
  • להאזנה פורים 057 שחר של פורים תשעו
  • להאזנה פורים 056 ניגון יודו להשם חסדו תשעה
  • להאזנה פורים 054 איוב ואחשוורוש תשעה
  • להאזנה פורים 052 מספר משלי שלו=קול דממה דקה=פורים תשעד
  • להאזנה פורים 051 מספר משלי אשחק שחוק פורים תשעד
  • להאזנה פורים 050 פרשת פרה ותפרע תשעד
  • להאזנה פורים 049 ניגון קלי קלי למה עזבתני תשעד
  • להאזנה פורים 046 פרשת שקלים עמלק ככלב תשעד
  • להאזנה פורים 045 אדר א-ב פורים קטן תשעד
  • להאזנה פורים 044 פרשת החודש חידוש ודילוג תשעג
  • להאזנה פורים 043 פרשת החודש נצח ישראל תשעג
  • להאזנה פורים 042 פרשת פרה סוד של צוק תשעג
  • להאזנה פורים 041 פרשת פרה ב מיני שחוק תשעג

Pages