אורח חיים

בשיעורים מעמיקים בסוגיות קושר, תופר, בנין וסתירה בכלים, קורע, בונה ...

[25 שיעורים בסדרה] [6379 צפיות]
    • להאזנה אורח חיים 021 שבת סימן שטו מחיצה אהל מן הצד שיטת תוספות 04
    • להאזנה אורח חיים 022 שבת סימן שטז צד פתיחה 01
    • להאזנה אורח חיים 023 שבת סימן שטז המשך צד רץ אחריו 02
    • להאזנה אורח חיים 024 בונה מכה בפטיש גדרי מכה בפטיש 06
    • להאזנה אורח חיים 025 בונב מכה בפטיש שיעורו בכל שהוא 07

Pages