אורח חיים

בשיעורים מעמיקים בסוגיות קושר, תופר, בנין וסתירה בכלים, קורע, בונה ...

[23 שיעורים בסדרה] [4481 צפיות]
    • להאזנה אורח חיים 021 שבת סימן שטו מחיצה אהל מן הצד שיטת תוספות 04
    • להאזנה אורח חיים 022 שבת סימן שטז צד פתיחה 01
    • להאזנה אורח חיים 023 שבת סימן שטז המשך צד רץ אחריו 02

Pages