אנציקלופדיה - מחשבה

בלשון קדש דבר ה' קודם שנבראה העולם ובה ברא ה' את העולם. הרב מסביר שורשי לשון קדש לפי השיטות שיש שורשים בלשון הקדש של ב' אותיות

[92 שיעורים בסדרה] [50372 צפיות]
  • להאזנה ע-ו עולם–בלבביפדיה מחשבה
  • להאזנה ע-ר עירבתם–בלבביפדיה מחשבה
  • להאזנה ע-ר ערך עצמי–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה ע-ר עירבתם–בלבביפדיה מחשבה
  • להאזנה צ-י ציפור–בלבביפדיה מחשבה
  • להאזנה ש-מ שמירה–בלבביפדיה מחשבה
  • להאזנה ש-ר שרפתי–בלבביפדיה מחשבה
  • להאזנה ש-ת שתיקה–בלבביפדיה מחשבה
  • להאזנה ת-ק תקיעה–בלבביפדיה מחשבה

Pages