אנציקלופדיה - מחשבה

בלשון קדש דבר ה' קודם שנבראה העולם ובה ברא ה' את העולם. הרב מסביר שורשי לשון קדש לפי השיטות שיש שורשים בלשון הקדש של ב' אותיות

[99 שיעורים בסדרה] [62120 צפיות]
  • להאזנה כ-ה כהן גדול–בלבביפדיה מחשבה 1
  • להאזנה כ-ה כהן גדול–בלבביפדיה מחשבה 2
  • להאזנה כ-י כיבוד–בלבביפדיה מחשבה
  • להאזנה כ-ל כלבים צועקים–בלבביפדיה מחשבה
  • להאזנה מ-ב דיבור–בלבביפדיה מחשבה
  • להאזנה מ-ס מספר–בלבביפדיה מחשבה
  • להאזנה ע-ו עולם–בלבביפדיה מחשבה
  • להאזנה ע-ר עירבתם–בלבביפדיה מחשבה
  • להאזנה ע-ר ערך עצמי–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה ע-ר עירבתם–בלבביפדיה מחשבה
  • להאזנה צ-י ציפור–בלבביפדיה מחשבה
  • להאזנה ש-מ שמירה–בלבביפדיה מחשבה
  • להאזנה ש-ר שרפתי–בלבביפדיה מחשבה
  • להאזנה ש-ת שתיקה–בלבביפדיה מחשבה
  • להאזנה ת-ק תקיעה–בלבביפדיה מחשבה

Pages