אנציקלופדיה - מחשבה

בלשון קדש דבר ה' קודם שנבראה העולם ובה ברא ה' את העולם. הרב מסביר שורשי לשון קדש לפי השיטות שיש שורשים בלשון הקדש של ב' אותיות

[87 שיעורים בסדרה] [44862 צפיות]
  • להאזנה א-ה אהיה גאולה 2–בלבביפדיה מחשבה^
  • להאזנה א-ה אהיה גאולה–בלבביפדיה מחשבה^
  • להאזנה א-ה אהרן–בלבביפדיה מחשבה
  • להאזנה א-ה אהרן–בלבביפדיה מחשבה^
  • להאזנה א-ו או אולי–בלבביפדיה מחשבה^
  • להאזנה א-ו אוד אודות–בלבביפדיה מחשבה^
  • להאזנה א-ו אויב–בלבביפדיה מחשבה^
  • להאזנה א-ו אויל–בלבביפדיה מחשבה^
  • להאזנה א-ו אולם–בלבביפדיה מחשבה^
  • להאזנה א-ו אומן–בלבביפדיה מחשבה^
  • להאזנה א-ו אורך–בלבביפדיה מחשבה
  • להאזנה א-ר ארבעים–בלבביפדיה מחשבה
  • להאזנה ב-י בינתים הפסק–בלבביפדיה מחשבה
  • להאזנה ב-י בינתים–בלבביפדיה מחשבה

Pages