אנציקלופדיה - מחשבה

בלשון קדש דבר ה' קודם שנבראה העולם ובה ברא ה' את העולם. הרב מסביר שורשי לשון קדש לפי השיטות שיש שורשים בלשון הקדש של ב' אותיות

[41 שיעורים בסדרה] [4835 צפיות]
  • להאזנה א-ר ארבעים–בלבביפדיה מחשבה
  • להאזנה ח-מ חמור–בלבביפדיה מחשבה
  • להאזנה ח-ש חשבון מחשבה–בלבביפדיה מחשבה
  • להאזנה י-נ יונק–בלבביפדיה מחשבה
  • להאזנה י-ס יסורים–בלבביפדיה מחשבה
  • להאזנה כ-ל כלבים צועקים–בלבביפדיה מחשבה
  • להאזנה מ-ב דיבור–בלבביפדיה מחשבה
  • להאזנה מ-ס מספר–בלבביפדיה מחשבה
  • להאזנה ס-פ סיפור–בלבביפדיה מחשבה
  • להאזנה ע-ר עירבתם–בלבביפדיה מחשבה
  • להאזנה ע-ר עירבתם–בלבביפדיה מחשבה
  • להאזנה צ-י ציפור–בלבביפדיה מחשבה
  • להאזנה ש-מ שמירה–בלבביפדיה מחשבה
  • להאזנה ש-ר שרפתי–בלבביפדיה מחשבה
  • להאזנה ש-ת שתיקה–בלבביפדיה מחשבה

Pages