אנציקלופדיה - מחשבה

[16 שיעורים בסדרה] [375 צפיות]
  • להאזנה א-ב אבוי–בלבביפדיה מחשבה^
  • להאזנה א-ב אבוס–בלבביפדיה מחשבה^
  • להאזנה ח-מ חמור–בלבביפדיה מחשבה
  • להאזנה י-נ יונק–בלבביפדיה מחשבה
  • להאזנה י-ס יסורים–בלבביפדיה מחשבה
  • להאזנה כ-ל כלבים צועקים–בלבביפדיה מחשבה
  • להאזנה מ-ב–דיבור בלבביפדיה מחשבה
  • להאזנה ע-ר–עירבתם בלבביפדיה מחשבה
  • להאזנה ש-מ שמירה–בלבביפדיה מחשה
  • להאזנה ש-ת שתיקה–בלבביפדיה מחשבה