אנציקלופדיה - עבודת השם

בלשון קדש דבר ה' קודם שנבראה העולם ובה ברא ה' את העולם. הרב מסביר שורשי לשון קדש לפי השיטות שיש שורשים בלשון הקדש של ב' אותיות

[40 שיעורים בסדרה] [3026 צפיות]
  • להאזנה א-ו אוצר–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה ב-ה בהלה–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה ב-נ בנין חחי תורה–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה ג-ב גבולות בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה ג-ש גשמיות–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה ד-י דין בשילוב רחמים–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה ה-ד הדרגה בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה ה-פ הפכים–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה ח-ל חלום חנוכה–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה ח-ר חורבן הדור–בלבביפדיה עבודת השם 1
  • להאזנה ח-ר חורבן הדור–בלבביפדיה עבודת השם 2
  • להאזנה ט-ב טוב–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה ט-מ לב טהור–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה ט-ע טעמים–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה י-ח יחוד עם התורה–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה י-צ יצר הרע בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה ל-ב לב בוער–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה ל-ש לשמה–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה מ-ח מחלוקת–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה מ-י מיתה יום המיתה–בלבביפדיה עבודת השם

Pages