בלבביפדיה | מחשבה אות א

בלשון קדש דבר ה' קודם שנבראה העולם ובה ברא ה' את העולם. הרב מסביר שורשי לשון קדש לפי השיטות שיש שורשים בלשון הקדש של ב' אותיות

[92 שיעורים בסדרה] [76752 צפיות]
  • להאזנה א-ב אבוי–בלבביפדיה מחשבה^
  • להאזנה א-ב אבוס–בלבביפדיה מחשבה^
  • להאזנה א-ב אבטיח–בלבביפדיה מחשבה^
  • להאזנה א-ב אביב–בלבביפדיה מחשבה^
  • להאזנה א-ב אביון–בלבביפדיה מחשבה^
  • להאזנה א-ב אביר–בלבביפדיה מחשבה^
  • להאזנה א-ב אבנט–בלבביפדיה מחשבה^
  • להאזנה א-ב אברהם–בלבביפדיה מחשבה^
  • להאזנה א-ב אברך–בלבביפדיה מחשבה^
  • להאזנה א-ג אגד ארבעת המינים–בלבביפדיה מחשבה^
  • להאזנה א-ג אגד ערבות–בלבביפדיה מחשבה^
  • להאזנה א-ג אגד ראש השנה עד שמיני עתרת–בלבביפדיה מחשבה^
  • להאזנה א-ג אגד ארבעת המינים–בלבביפדיה מחשבה^

Pages