חדש | דע את מידותיך הדרכה מעשית עפר עצבות מפורט

הסדרה הראשונה שנמסרה על יסוד העפר, נמסרה לפני מספר שנים, במהלך מסויים, על מנת לברר את יסוד העפר בשורשו. אך אין, לעת עתה, כדוגמת סדרה זו בשאר היסודות. הסדרה החדשה שנמסרת על יסוד העפר, נמסרת מהלך של ביאור הקלקולים הנולדים מיסוד זה, והתיקונים המוצעים.

[12 שיעורים בסדרה] [1947 צפיות]
  • להאזנה דע את מידותיך הדרכה מעשית עפר עצבות מפורט 003 רוח שבעפר רוח נכאה
  • להאזנה דע את מידותיך הדרכה מעשית עפר עצבות מפורט 004 אש דעפר מבט שלילי
  • להאזנה דע את מידותיך הדרכה מעשית עפר עצבות מפורט 005 עפר שבמים התרחבות וצעד לאחור
  • להאזנה דע את מידותיך הדרכה מעשית עפר עצבות מפורט 006 מים שבמים שבעפר ריבוי חיות הרחבה
  • להאזנה דע את מידותיך הדרכה מעשית עפר עצבות מפורט 007 רוח שבמים שבעפר פיזור שורש לעצבות
  • להאזנה דע את מידותיך הדרכה מעשית עפר עצבות מפורט 008 אש שבמים כילוי התענוג
  • להאזנה דע את מידותיך הדרכה מעשית עפר עצבות מפורט 009 עפר שברוח התרוממות
  • להאזנה דע את מידותיך הדרכה מעשית עפר עצבות מפורט 010 מים שברוח רצון
  • להאזנה דע את מידותיך הדרכה מעשית עפר עצבות מפורט 011 רוח שברוח שמח בחלקו
  • להאזנה דע את מידותיך הדרכה מעשית עפר עצבות מפורט 012 אש שברוח שאיפות