דע את מידותיך הדרכה מעשית כח ההתרכזות

Fixing Your Focus
[16 שיעורים בסדרה] [6310 צפיות]
  • להאזנה דע את מידותיך כח ההתרכזות 004 אש דעפר מחשבות קלות המסיחות את הדעת
   004 Spacing In
  • להאזנה דע את מידותיך כח ההתרכזות 011 רוח דרוח שאיפות כמות מרווח נפשי אור מקיף
  • להאזנה דע את מידותיך כח ההתרכזות 012 אש דרוח כיוונים מתחלפים בתדירות גבוהה
  • להאזנה דע את מידותיך כח ההתרכזות 013 עפר דאש דילוג מובנה
  • להאזנה דע את מידותיך כח ההתרכזות 014 מים דאש דילוג ניגרר
  • להאזנה דע את מידותיך כח ההתרכזות 015 רוח דאש שינוי כיוון מהירים
  • להאזנה דע את מידותיך כח ההתרכזות 016 אש דאש דילוג וחוזר חליליה