דע את מידותיך - הדרכה מעשית אש כבוד

Fixing Your Fire Honor
[13 שיעורים בסדרה] [3662 צפיות]
  • להאזנה דע את מידותיך הדרכה מעשית אש כבוד 001 עפר דעפר דאש כבדות במקומו
   001 Heavy Honor
  • להאזנה דע את מידותיך הדרכה מעשית אש כבוד 011 רוח דרוח דאש התחברות ללמעלה ממגרדת האדם
   011 Imagined Honor
  • להאזנה דע את מידותיך הדרכה מעשית אש כבוד 013 עפר דאש דאש פריצת המידות ותיקונן