דע את הדרכה מעשית אש כבוד

[13 שיעורים בסדרה] [1883 צפיות]
  • להאזנה דע את מידותיך הדרכה מעשית אש כבוד 001 עפר דעפר דאש כבדות במקומו
   001 Heavy Honor
  • להאזנה דע את מידותיך הדרכה מעשית אש כבוד 005 עפר דמים דאש קביעות בכבוד
  • להאזנה דע את מידותיך הדרכה מעשית אש כבוד 006 מים דמים דאש תענוג דק גילוי הכבוד העליון
  • להאזנה דע את מידותיך הדרכה מעשית אש כבוד 007 רוח דמים דאש חיבור לראשית
  • להאזנה דע את מידותיך הדרכה מעשית אש כבוד 010 מים דרוח דאש מבנה עבד השם
  • להאזנה דע את מידותיך הדרכה מעשית אש כבוד 011 רוח דרוח דאש התחברות ללמעלה ממגרדת האדם
  • להאזנה דע את מידותיך הדרכה מעשית אש כבוד 012 אש דרוח דאש אי סיפוק בכבוד חיות ממידות רעות כיצד
  • להאזנה דע את מידותיך הדרכה מעשית אש כבוד 013 עפר דאש דאש פריצת המידות ותיקונן