דע את הדרכה מעשית אש כבוד

[9 שיעורים בסדרה] [813 צפיות]
  • להאזנה דע את מידותיך הדרכה מעשית אש כבוד 001 עפר דעפר דאש כבדות במקומו
   001 Heavy Honor
  • להאזנה דע את מידותיך הדרכה מעשית אש כבוד 005 עפר דמים דאש קביעות בכבוד
  • להאזנה דע את מידותיך הדרכה מעשית אש כבוד 006 מים דמים דאש תענוג דק גילוי הכבוד העליון
  • להאזנה דע את מידותיך הדרכה מעשית אש כבוד 007 רוח דמים דאש חיבור לראשית
  • להאזנה דע את מידותיך הדרכה מעשית אש כבוד 008 אש דמים דאש הבטה מבחוץ
  • להאזנה דע את מידותיך הדרכה מעשית אש כבוד 009 עפר דרוח דאש