ספר דעת תבונות

[14 שיעורים בסדרה] [5046 צפיות]
  • להאזנה ספר דעת תבונות 003 משגי יסוד יב-יד

  • ספר דעת תבונות 003 משגי יסוד יב-יד [27 צפיות]

   Download להורדה

  • להאזנה ספר דעת תבונות 004 משגי יסוד טו
  • להאזנה ספר דעת תבונות 005 משגי יסוד יט-כה
  • להאזנה ספר דעת תבונות 006 סימנים כד כח
  • להאזנה ספר דעת תבונות 007 סימנים כט-לד
  • להאזנה ספר דעת תבונות 010 סימנים לו-מ
  • להאזנה ספר דעת תבונות 011 סימן המשך מ
  • להאזנה ספר דעת תבונות 012 סימן אֶמצַע מ
  • להאזנה ספר דעת תבונות 013 סימן סוף מ
  • להאזנה ספר דעת תבונות 014 סימנים מד-מח