פרשה תשע''ג-ד

בשנת תשע"ג-ד מסר הרב סידרת שיעורים שהקיפו את כל פרשיות התורה. בכל שבוע מתמקד הרב על נושא מסוים בפרשה.

[46 שיעורים בסדרה] [32084 צפיות]
  • להאזנה פרשת השבוע תשעד 023 וארא גאולה בזכות אבות ובזכות משה
  • להאזנה פרשת השבוע תשעד 024 בא אותיות
  • להאזנה פרשת השבוע תשעד 025 בשלח קריעת ים סוף
  • להאזנה פרשת השבוע תשעד 026 יתרו מכוחו יציאת מצרים וקבלת התורה
  • להאזנה פרשת השבוע תשעד 027 משפטים שופט ושוטר
  • להאזנה פרשת השבוע תשעד 028 תרומה גניזה
  • להאזנה פרשת השבוע תשעד 029 תצוה אור ציץ
  • להאזנה פרשת השבוע תשעד 030 כי תשא כיור
  • להאזנה פרשת השבוע תשעד 031 ויקהל שבת מעשה דיבור ומחשבה
  • להאזנה פרשת השבוע תשעד 032 פקודי מעיל
  • להאזנה פרשת השבוע תשעד 033 ויקרא נשיא
  • להאזנה פרשת השבוע תשעד 034 צו עולה
  • להאזנה פרשת השבוע תשעד 035 שמיני דג
  • להאזנה פרשת השבוע תשעד 036 תזריע כהונה
  • להאזנה פרשת השבוע תשעד 037 אמור טומאה
  • להאזנה פרשת השבוע תשעד 038 בהר פרט
  • להאזנה פרשת השבוע תשעד 039 בחקתי יבולן
  • להאזנה פרשת השבוע תשעד 040 במדבר מנין
  • להאזנה פרשת השבוע תשעד 041 בהר פרט
  • להאזנה פרשת השבוע תשעד 042 בהעלותך ארון

Pages