ארבעת היסודות שורשי התנועות הנפשיות

סדרה חדשה על שורשי התנועות הנפשיות

[19 שיעורים בסדרה] [4954 צפיות]
  • להאזנה ארבעת היסודות שורשי התנועות הנפשיות 001 הקדמה עפר צמצום
  • להאזנה ארבעת היסודות שורשי התנועות הנפשיות 002 עפר צמצום כב מידות שורשים
  • להאזנה ארבעת היסודות שורשי התנועות הנפשיות 003 עפר צמצום רצון
  • להאזנה ארבעת היסודות שורשי התנועות הנפשיות 004 עפר צמצום חכמה
  • להאזנה ארבעת היסודות שורשי התנועות הנפשיות 005 עפר צמצום בינה
  • להאזנה ארבעת היסודות שורשי התנועות הנפשיות 006 עפר צמצום אהבה-חסד
  • להאזנה ארבעת היסודות שורשי התנועות הנפשיות 007 עפר צמצום גבורה יראה
  • להאזנה ארבעת היסודות שורשי התנועות הנפשיות 008 עפר צמצום רחמים
  • להאזנה ארבעת היסודות שורשי התנועות הנפשיות 009 עפר צמצום נצחון
  • להאזנה ארבעת היסודות שורשי התנועות הנפשיות 010 עפר צמצום הוד הודיה
  • להאזנה ארבעת היסודות שורשי התנועות הנפשיות 011 עפר צמצום התקשרות יסוד
  • להאזנה ארבעת היסודות שורשי התנועות הנפשיות 012 עפר צמצום שפלות
  • להאזנה ארבעת היסודות שורשי התנועות הנפשיות 013 מים הרחבה פתיחה
  • להאזנה ארבעת היסודות שורשי התנועות הנפשיות 014 מים רצון
  • להאזנה ארבעת היסודות שורשי התנועות הנפשיות 015 מים חכמה
  • להאזנה ארבעת היסודות שורשי התנועות הנפשיותֹֹֹ 016 מים בינה
  • להאזנה ארבעת היסודות שורשי התנועות הנפשיותֹֹֹ 017 מים אהבה
  • להאזנה ארבעת היסודות שורשי התנועות הנפשיותֹֹֹ 018 מים יראה
  • להאזנה ארבעת היסודות שורשי התנועות הנפשיותֹֹֹ 019 מים רחמים